DĚTI V POHYBU (2. část) – předškolní věk

DĚTI V POHYBU (2. část) - předškolní věk

Předškolní děti stále potřebují hodně pohybu, protože ten velkou měrou přispívá ke správnému dozrávání pohybového aparátu. Udává se až 6 hodin denně, z čehož většina by měla být spontánní pohyb. To znamená ideálně nechat děti řádit na hřišti s jeho vrstevníky. Také to už ale může být čas na zařazení nějaké řízené činnosti, třeba ve sportovním kroužku. V tomto věku je však ještě brzy na sportovní specializaci a je lépe vybírat takové kroužky, které všestranně rozvíjí pohyb dítěte. To dá dítěti do budoucího života nejvíc.

Takže jedním z hlavních úkolů rodiče v tomto věku je přirozenou touhu dítěte po pohybu netlumit. Naopak děti podporovat v rozvoji koordinace, síly i rychlosti prostřednictvím hry a kolektivu. Kolektiv v předškolním věku děti motivuje k učení nových dovedností, zlepšování svých schopností a také ke spolupráci ve skupině.

Druhým úkolem je nabídnout dítěti rozmanité pohybové aktivity, které si může vyzkoušet bez přílišného lpění na pravidlech a výkonu a naslouchat mu, co ho baví. Protože pokud člověka něco baví, dělá to dobrovolně bez nucení a má z toho radost. A to je v dětském věku velmi důležité. Podporovat radost z pohybu!

Víte že děti, které se pravidelně hýbou jsou hbitější a obratnější, čímž se snižuje riziko úrazů? A že právě období do času výměny prvních zubů za stálé je významným obdobím vyzrávání a formování pohybového aparátu?

Tipy fyzioterapeuta:

  • V předškolním období je důležitý všestranný rozvoj, a hlavně dbát na to, aby se děti hýbaly s radostí.
  • Dítě v předškolním věku by si mělo vyzkoušet, pokud mu to rodiče mohou umožnit, pestrou škálu aktivit. Kolo, plavání, lyžování, kolečkové brusle, kolektivní sport, ale i třeba zvládnout kotoul. Na obratnost se v dnešní době hodně zapomíná.
  • Neměli bychom zapomínat ani na rozvoj jemné motoriky. Modelování z modelíny, stříhání, kreslení a vybarvování, navlékání korálků, stavění z lega a podobné dovednosti nerozvíjí jen práci rukou, ale také pomáhají dozrávání mozku.
  • Je důležité děti plánovanými činnostmi nezahltit, ale dát jim prostor pro samostatnou hru.
  • Také je zbytečné od začátku chtít bezchybné výkony. Děti postupně opravujme, ale ne tak, aby jim připadalo, že aktivitu nezvládnout nebo, že v ní dělají příliš mnoho chyb.
  • Každé dítě je originál a má talent na něco jiného. Proto není vhodné srovnávat naše dítě s jinými.