Edukace rodičů a dětí

Chci poradit se zdravým psychomotorickým vývojem dítěte

V dnešní době přibývá rodičů, kteří se o své děti zajímají a chtějí jim dát ty nejlepší základy. Abychom je v této záslužné aktivitě podpořili, vytváříme edukační materiály, jejichž cílem je zvýšit povědomí rodičů o správném pohybovém vývoji a poskytnout jim inspiraci, jak s dětmi aktivně trávit společný čas.

Díky hře Pohybovka tak máme šanci nejen ukázat dětem, že pohyb je zábava, ale také vytvořit edukační prostor pro jejich zdravý a kvalitní vývoj.