Edukace rodičů a dětí

Chci poradit se zdravým psychomotorickým vývojem dítěte

V dnešní době přibývá rodičů, kteří se o své děti zajímají a chtějí jim dát ty nejlepší základy. Abychom je v této záslužné aktivitě podpořili, vytváříme edukační materiály, jejichž cílem je zvýšit povědomí rodičů o správném pohybovém vývoji a poskytnout jim inspiraci, jak s dětmi aktivně trávit společný čas.

Díky hře Pohybovka Příběhy tak máme šanci nejen ukázat dětem, že pohyb je zábava, ale také vytvořit edukační prostor pro jejich zdravý a kvalitní vývoj.

A pak tady máme unikátní Hravé listy lišky Anežky, což jsou první pracovní listy takového formátu v u nás v ČR, potažmo SK či EU. Jedná se o propojení fyzioterapie, ergoterapie a logopedie do uceleného souboru aktivit a úkolů pro předškolní děti ve věku 4-7 let. Děti se tak naučí zdravému pohybu, jemné a hrubé motorice, prostorovému vnímání, potrenují logopedii, grafomotoriku a mnoho, opravdu mnoho dalšího.

Veškeré edukační materiály najdete na našem BLOGU, kde postupně přidáváme nové a nové materiály.

Spoustu praktických informací se dozvíte v lexikonu cviků, kde jsme pro Vás natočili sérii základních výchozích pozic. Můžete si taky projít i základní pohybové dovednosti u dětí předškolního věku.

Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte nám napsat a fyzio Kačka Vám bleskurychle odpoví :)