Semináře

V rámci edukace rodičů a široké veřejnosti ohledně pohybu dětí v předškolním věku nabízíme pořádání odborných seminářů pod vedením naší dětské fyzioterapeutky Kačky Pokorné. Jednotlivé semináře se od sebe vždy liší stěžejní částí, pro koho jsou určené:

  1. U seminářů pro rodiče se dotkneme i psychomotorického vývoje, protože jej rodiče mohou nejvíce ovlivnit. Dále jak hru Pohybovku využívat doma, vhodné stimulace a rozvíjení předškoláků.
  2. Pro pedagogické pracovníky bude největší část praktická, specifika práce předškolních dětí, motivace. Naučení výchozích poloh a celkově hlavně cvičící a zkoušecí část.
  3. U seminářů pro odbornou veřejnost se zaměříme více na teorii psychomotorického vývoje, nejčastější diagnózy, vadné držení těla z pohledu fyzioterapie a jak ji pozitivně ovlivňovat, specifika předškolního věku a představení celého projektu Pohybovka pro získání informací, které mohou posílat dál v rámci své praxe.
text

Bc. Kačka Pokorná

Dětská fyzioterapeutka
Fyzioterapeutka se zaměřením na dětskou problematiku. Terapeut Vojtovy reflexní lokomoce. Pedagog, cvičitelka kategorie rodiče s dětmi a předškolní děti. Cvičitelka v Sokokole začínající 20. sezónu.
 

 

panáččci - sada 2

SEMINÁŘE PRO RODIČE

 • psychomotorický vývoj a jeho pozitivní ovlivnění pro budoucí život
 • vhodné polohy pro hru
 • specifika předškolního věku
 • využití hry Pohybovka v rodině
 • nejčastější diagnózy u předškolních dětí z pohledu fyzioterapie
 • máte-li zájem, ozvěte se nám prosím a domluvíme podrobnosti
 
 
 
panáččci - sada 2

SEMINÁŘE PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY (trenéry, cvičitele)

 • specifika práce s dětmi předškolního věku
 • propojení poznatků z oborů logopedie, ergoterapie, fyzioterapie pro práci s předškoláky
 • využití hry Pohybovka ve skupině a její modifikace
 • praktické ukázky práce s hrou Pohybovka
 • praktický nácvik jednotlivých výchozích poloh pro cvičení, správné vedení pohybu
 • nácvik dopomoci u dětí
 • vhodné polohy pro hru
 • máte-li zájem, ozvěte se nám prosím a domluvíme podrobnosti
 
 
panáččci - sada 2

SEMINÁŘE PRO ODBORNOU VEŘEJNOST (lékaři, nelékařské obory)

 • propojení informací z oborů fyzioterapie, ergoterapie, logopedie
 • psychomotorický vývoj a jeho pozitivní ovlivnění pro budoucí život
 • specifika předškolního věku
 • nejčastější diagnózy předškolního věku
 • funkční zapojení nohy do pohybu
 • důležitost pohybu u předškolních dětí z pohledu fyzioterapie
 • seznámení s projektem a samotnou hrou Pohybovka
 • máte-li zájem, ozvěte se nám prosím a domluvíme podrobnosti