Správný stoj na jedné noze u předškoláků

Jednou ze základních pohybových dovedností, kterou u dětí předškolního věku očekáváme, je stoj na jedné dolní končetině. V průběhu vývoje se bude tato dovednost postupně prohlubovat, zlepšovat a uvidíme prodlužování výdrže. Ve věku kolem pátého roku se udává, že děti mají vydržet po dobu 5 sekund na každé noze.

stoj na jedné noze ze hry Pohybovka Příběhy

Samotnému stoji na jedné dolní končetině však předchází spousta fází v psychomotorickém vývoji, než se samotný zmiňovaný stoj objeví. Jednotlivé fáze připravují tělo na tento stoj, aby se stal stabilní, funkční a využitelný k běžným činnostem v průběhu dne.

Kvalitní stoj na jedné noze

Když vezmeme ve zkratce jednotlivé fáte, které chceme ve vývoji vidět, mluvíme o:

 • Lezení,
 • obcházení nábytku,
 • hluboký dřep,
 • zvednutí v prostoru,
 • stabilní samostatný stoj,
 • chůze.

Tyto vývojové fáze koordinačně připravují tělo, zapojují svaly do funkce a vytváří stabilní základ pro jednotlivé klouby dolních končetin (hlezenní kloub, kolenní kloub, oblast pánve). Na těchto stabilních kloubech může následně docházet ke vzpřimovacím mechanismům a tělo se udrží v poloze na jedné dolní končetině.

Zlepšování a prohlubování této pozice je pro děti předškolního věku důležitá. Musíme si uvědomit, že nejde pouze o získání jistoty této polohy pro potřeby cvičení, ale můžeme se na to podívat i opačně. Zařazováním této polohy do cvičení, her atd., budeme zlepšovat samostatnost dítěte, jelikož polohu potřebujeme i do obyčejného denního života.

Nevěříte? Jsou to například tyto činnosti:

 • Chůze do schodů, ze schodů se střídáním dolních končetin,
 • oblékání,
 • obouvání,
 • běh.

Chceme-li u dětí zlepšovat soběstačnost, zvýšit rychlost sebeobsluhy při oblékání, je potřeba se při cvičení zaměřit na zlepšování hrubé motoriky, kam je postupně potřeba zařadit i nácvik stoje na jedné dolní končetině. Nezapomeneme při trénování stoje na střídání opory obou dolních končetin pro všestranný a symetrický vývoj dítěte.

Jeden z dalších důvodů, proč zařazovat cviky na jedné dolní končetině je ten, že aktivujeme receptory na plosce chodidla, díky kterým získáváme informace. Tělo následně umí adekvátně zareagovat na podněty z okolí, umí udržet balanc, pohyb se stává bezpečnější. Jde o další pohybovou zkušenost, kterou děti předškolního věku potřebují, pro fungování na tom našem světě.

Doporučuji tedy pro lepší zapojení zmiňovaných receptorů cvičit bez bot. (pozn. video "CVIČENÍ BEZ BOT" krásně zpracováno v reels zde).

stoj na jedné noze o pomucku, pohybovka blog

Stoj na jedné noze není ještě ukotvený

V tomto případě je potřeba ho trénovat. Doporučuji jít touto cestou a ve cvičení a hře zařazovat:

 • Cviky na stabilizaci pánve – různé formy obcházení, chůze do stran, ve stoji přenášení váhy z jedné nohy na druhou.
 • Centrovaný stoj s vychylováním z polohy.
 • Stoj se zavřenýma očima.
 • Využívání labilních ploch po zvládnutí základní polohy stoje bez labilní pomůcky.
 • Různé druhy skoků a poskoků.
 • Různé druhy a formy chůze pro získávání jistoty a zkušenosti ze základního pohybu – chůze po provaze, namalované čáře křídou, stranou, pozpátku, přes překážku, v zúženém prostoru…
 • Senzomotorické cesty a pomůcky pro aktivaci receptorů na plosce nohy.

stoj na jedné noze, Pohybovka blog

V průběhu cvičení je zároveň potřeba účelná a smysluplná dopomoc. Vyvarujte se například dopomoci z jedné strany za jednu horní končetinu, kdy dochází k vychylování dítěte na stranu fixace.

Stoj na jedné noze, Pohybovka blog

Výhodnější je chycení a korekce dítěte přes pánev, kdy můžeme dobře ovlivnit i postavení hlavy k napřímení pozice. Využíváme nabídnutí našich dlaní pro oporu horních končetin dítěte. Samotné dítě může při nácviku využít opory horních končetin, které v průběhu uvolňuje.

Nezapomeneme, že všechno má své načasování. Jednotlivé fáze vývoje na sebe navazují. Pokud nějaká méně náročná dovednost není kvalitně ukotvena, netlačme děti do těžších pozic.

Pokračujte postupně, s citem, bez nátlaku. Vše nechte uzrát a postupujte pomalu.

Stoj na jedné noze, Pohybovka

Ve hře Pohybovka Příběhy se cviky na jedné noze procvičují

Děti si si cviky na jedné noze vyzkouší a potrénují. Rodiče si mohou všimnout případných odchylek a mohou se na správné provedení stoje na jedné noze zaměřit.

 • Zábavná, naučná a aktivní pohybová hra
 • Podpora správného pohybového vývoje dětí
 • Podporuje fyzickou zdatnost, hrubou motoriku a představivost
 • Pro děti od 3 let

Pohybovka Příběhy_04pridat_do_kosiku_zluta_mensi

Článek zpracovala: Bc. Kačka Pokorná, #fyziokacka

www.pohybovka.cz