Vývoj sedu u dětí

Vývoj sedu u dětí a co vědět o sezení?

Všechny dovednosti, které dítě v průběhu vývoje zvládne, jsou známkou zrání centrální nervové soustavy (mozku). Tím, že si dítě samo přirozeně prochází vývojovými milníky, dochází také k posilování svalů, zlepšování rovnováhy a zvyšování fyzické kondice. Díky tomu všemu je pak pohybový aparát dítěte dobře připravený na další nové úkoly. Tak je tomu i v případě sedu, u kterého je zvlášť důležité, aby byl trup dítěte dostatečně posílený.

Kdy má dítě sedět?

Čas, kdy mohou rodiče očekávat, že si jejich potomek sedne, je individuální. Většinou to bývá v období, kdy už si dítě umí hrát v šikmém sedu, leze po čtyřech nebo si začíná stoupat u nábytku. Nejčastěji si děti samy sedají mezi 8. – 10. měsícem.

O tom, že dítě sedí, mluvíme až ve chvíli, kdy se samo posadí. Většina dětí si sedá z pozice na všech čtyřech, nebo ze šikmého sedu, ve kterém dítko sedí na boku a opírá se o jednu ruku.

Za sed neoznačujeme situaci, kdy je dítě pasivně posazeno

Někdy vidíme, že rodiče takto posazené děti ještě obkládají například polštáři, aby dítě ze sedu nepadalo. Jindy se v sedu děti udrží samy, ale za cenu velkého vyhrbení zad. Samostatné posazení není ani to, když rodič dítěti nabídne ruce, a ono se za ně přitáhne do sedu. Stejně tak, pokud se přitahuje například o madlo v kočárku.

Co pro děti a jejich kvalitní sed můžete jako rodiče udělat?

Nejlepší, co mohou rodiče udělat, je dát dítěti dostatek času, aby si do sedu došlo samo. Díky tomu bude jeho pohybový aparát dostatečně zralý a dítě si sezením nebude ubližovat. Co je pro vývoj sedu přínosné?

  • Nespěchat na dítě se sezením

Sed jako takový není ve vývoji pro pohybový aparát důležitým milníkem a pokud je dítě „zdravé“, určitě se dříve nebo později posadí samo. Není proto potřeba na něj spěchat. V životě se toho nasedí ještě dost a dost.

  • Motivovat dítě k lezení po čtyřech

Kvalitě sedu prospívá, když jsou svaly dítěte dostatečně posílené. Skvělá příležitost k posílení trupových svalů je lezení po čtyřech. Takže když už váš potomek leze po čtyřech, podpořte ho v tom různými hrami a pochvalou. Pokud ale ještě dítko neleze, neměli byste ho lákat dopředu. Když tělo není dostatečně zralé, dítě se při velké motivaci začne spíše plazit po břiše než lézt po čtyřech.

  • Hrát si s dítětem v šikmém sedu

Balancování v šikmém sedu je pro dítě další možností, jak posílit svaly trupu a natrénovat rovnováhu. Když děťátko sedí na boku (opřené o jednu ruku a zevní stranu stehna na stejné straně), je možné mu podávat hračky tak, aby se pro ně muselo trochu natáhnout.

Čemu je naopak vhodnější se vyhnout?

  • Pomůckám, ve kterých dítě sedí

Zcela nevhodná jsou různá sedátka, která mají ještě nesedící dítě udržet posazené nebo třeba houpátka do dveří, ve kterých dítě visí za rozkrok. Bez dalších pomůcek, jako jsou třeba autosedačky (vajíčka) nebo lehátka se většina rodin neobejde. Je ale potřeba myslet na to, že by v nich dítě mělo být jen po nezbytně nutnou dobu.

  • Předčasnému posazování do sportovních kočárků

Někdy vidíme, že rodiče využívají sportovní kočárky s pozicí vsedě i u dětí, které se ještě samy neposadily. Děti v nich mají lepší rozhled a jsou spokojenější. Pro páteř dítěte to ale určitě vhodné není. Dítě neudrží napřímená záda, která budou vyhrbená (v kyfóze). Už tím si bude přetěžovat samotnou páteř i vazy a svaly v jejím okolí. Další zátěží jsou pak na nezpevněnou páteř otřesy způsobené nerovnostmi terénu.

Jak má dětský sed vypadat?

Člověk v dnešní době prosedí mnoho hodin denně a bohužel to platí i u dětí. Není to kritika, jen konstatování faktu. A také u sedu platí, že zvyk je železná košile. Proto je dobré myslet na to, že stereotypy, které se dítě v raném věku naučí, bude používat celý život. Jak by tedy měl dětský sed vypadat, aby to pohybovému aparátu škodilo co nejméně? Přečtěte si tento článek o správném dětském sedu na zemi.

Jak ma vypadat spravny detsky sed
Velmi důležité pro správný sed je, aby si dítě v kojeneckém věku sedlo samo bez pasivního posazování do sedátek, sportovních kočárků nebo třeba za pomoci obkládání polštáři. Většina dětí si samostatně sedne mezi sedmým a jedenáctým měsícem věku.

www.pohybovka.cz